Za jak dlouho exekutor zablokuje účet – Jak exekuce probíhá?

Občas se může stát, že někdo upadne do dluhové pasti a zajde to tak daleko, že musí zasáhnout exekutor. Ten má zajistit, aby oprávněný (což je věřitel, tedy osoba, které má být zaplacen dluh) dostal své peníze od povinného (tedy dlužníka), pokud povinný tak nečiní.

Jak exekuce probíhá?

Pokud má oprávněná osoba dostatek důkazů o tom, že mu povinná osoba dluží, podá návrh na soud. Soud pak může bez předvolání povinné osoby nařídit exekuci. Poté dochází k blokaci majetku povinné osoby a teprve poté je doručení předáno povinné osobě. Ta má dvě možnosti – buď se může odvolat, pokud s exekucí nesouhlasí, nebo nemusí dělat nic a v takovém případě se má za to, že s exekucí souhlasí. Exekutor následně má právo převést zabavený majetek na peníze.

Přikázání peněžité pohledávky z účtu u peněžního ústavu

Pod tímto složitým názvem se skrývá exekuce z účtu v bance – jedná se o exekuci týkající se běžných, vkladových a jiných účtů. V případě, že dojde k zablokování účtu, nejprve dostane vyrozumění banka, teprve poté dlužník. Peněžní ústav může blokovat celou částku na zaplacení pohledávky. I když stačí zablokovat potřebnou dlužnou částku, banka častokrát blokuje celý účet. To, za jak dlouho se tak stane, závisí na tom, kdy banka dostane příkaz k zablokování, a to zase závisí na věřitelích. Určit přesný čas tedy nelze.

Základní životní minimum

I když má dlužník zablokovaný účet, banka je povinna vyplatit mu z účtu dvojnásobek životního minima, tedy 6252 Kč.

Odblokování účtu

Pokud je již dluh uhrazen, může dojít k odblokování účtu. Návrh k zastavení vymáhání pohledávky opět musí podat oprávněná osoba – tedy věřitel. Poté je vydáno usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí. Toto usnesení je pak rozesláno všem – oprávněnému, povinnému i peněžnímu ústavu. Je vykonatelné doručením, to znamená, že peněžní ústav by měl peníze odblokovat. Ten ale často čeká na právní moc tohoto usnesení a odblokování se tak prodlužuje.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments