Jak dlouho můžu být na neschopence – Pracovní neschopnost

Na nemocenské dávky má nárok každý člověk, který odvádí nemocenské pojištění. To je každý zaměstnanec a podnikatel-živnostník, který si platí nemocenské pojištění (u něj se výše nemocenské dávky vypočítává z odváděných dávek za posledních dvanáct měsíců). To tedy znamená, že nezaměstnaní lidé a podnikatelé, kteří si neplatí nemocenské pojištění, nemají nárok na nemocenské dávky.

Jak dlouho můžu být na neschopence?

Obecná délka, po kterou zaměstnanec může být na neschopence, tedy doba, po kterou pobírá nemocenskou je maximálně 380 dnů (to je více než 1 rok). Po 180 dnech je ale potřeba, aby zaměstnanec doložil svůj stav lékařskou prohlídkou. Jakmile uplyne doba 380 dnů, zaměstnanec má právo požádat o prodloužení. Pokud žádosti bude vyhověno, celková doba na nemocenské nesmí překročit souhrnně 730 dní (tj. prodlouženo může být o 350 dní).

Aby to ale nebylo tak jednoduché, celkové množství 380 dnů je zkráceno o dobu, po kterou byl zaměstnanec v posledních 380 dnech nemocný.

To, jestli bude zaměstnanci nemocenská prodloužena, závisí na tom, zda je pravděpodobné, že zaměstnanec bude moci v krátké době (do 350 dní) znovu nastoupit do práce.

Kdy mám nárok na invalidní důchod?

Pokud po uplynutí podpůrčí doby (prvních 380 dnů) Státní správa sociálního zabezpečení nevyhoví žádosti o prodloužení nemocenské, může dotyčná osoba požádat o invalidní důchod. To udělá tak, že podá žádost na Okresní správu sociálního zabezpečení. Zde bude vyšetřena lékařem, který určí, zda nárok na invalidní důchod má nebo nikoli.

Kdo vyplácí nemocenskou?

Nemocenská se vyplácí od patnáctého dne pracovní neschopnosti. Vyplácí ji místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Předtím zaměstnanec pobírá náhradu mzdy, kterou mu od čtvrtého dne pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments